Medium Magnetiseur, Irma in Geleen.

Medium paragnoste magnetiseur Irma.
Medium, paragnoste, en magnetiseur in Geleen, Limburg.

Over mij.

Wie is Irma Motké.

Zal ik mij even voorstellen? Want wie is Irma Motké nu eigenlijk? 

Mijn hele leven lang, zie, hoor en voel ik alles van gene zijde. Toen ik in mijn wieg lag, zag ik mijn gidsen al, en had ik contact met hen. Voor mij was dat de normaalste gang van zaken. Ik ging er van uit, dat dit bij iedereen zo was. 

Mijn gidsen waren er altijd voor mij. Vaak gaven ze mij wijze inzichten, en raad, als ik de mensen niet begreep. Naarmate ik ouder werd, kwam ik erachter, dat mijn leeftijdsgenootjes hen niet zagen, of hoorde. 

Ik stond bijvoorbeeld in de pauze met een kindje te praten bij het hek. De anderen kinderen keken mij vreemd aan, en lieten duidelijk merken dat ik niet goed bij mijn hoofd was. Dat begreep ik niet. Toen mijn gidsen vertelden, dat het kindje bij het hek een overledene was, vielen de puzzelstukjes op hun plaats. 

Sommige meisjes vonden mij wel interessant. De andere kinderen wilden liever niets met mij te maken hebben. Ze vonden mij eng, en begrepen mijn wereld totaal niet. 

In mijn jeugdjaren zag, hoorde, en voelde ik steeds meer.  

Soms deelde ik iets met een ander, omdat een overledene dat mij vroeg te doen. Ik ben een helper, en dus deed dat ik dat vanuit mijn hart. Wat ik deelde werd vaak niet op prijs gesteld. Zo leerde ik de les, dat ik beter vaak kon zwijgen. Tot groot verdriet van mij, en mijn gidsen. De enige bij wie ik met mijn waarnemingen terecht kon, was het altijd luisterende oor van mijn moeder. Ook al begreep ze niet altijd waar ik het over had, ze was er voor mij. En dat was genoeg. 

De jaren gingen voorbij. Ik behield al mijn gaven, en probeerde zoveel mogelijk mee te draaien in de wereld van ratio en ego. Ik werd er wel stiller van, en deelde haast niets meer op spiritueel gebied. 

Totdat ik een ziel tegen kwam, die mij begreep, en mij aanmoedigde, om mijn gaven te gaan gebruiken voor de mensen, de dieren en de natuur. 

Hij zorgde ervoor, dat ik weer durfde te zijn, wie ik ben. Irma, een vrouw die kan helderzien, horen, voelen, en ruiken. Die contact heeft met overledenenkan terugkijken naar vorige levens, kan magnetiseren, en met dieren kan communiceren. Iemand die weer graag de mens, de natuur en de dieren wil helpen. 

Terug naar de homepage.